Kotva
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

Odkazy

 

 

 

 

 

 

Bezplatná příprava cizinců

Mapa webu

Projekt Dobrá volba


Celá myšlenka projektu Dobrá volba© rezonuje závěry Národního kulatého stolu MŠMT, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Úřadu práce, Paktu zaměstnanosti Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, Strategie středního školství v Ústeckém kraji, Strategie vývoje a dlouhodobá vize nabídky středních škol (verze 10.3), Studie zájmu o profesní skupiny (verze 14.3), Základní obecné priority vývoje středního školství vzhledem k relevanci odborného vzdělávání požadavkům trhu práce (verze 12.5) včetně spolupráce s zřizovatelem naší školy Ústeckým krajem a zřizovatelem základních škol, městem Ústí nad Labem
– projekt je vytvořen exkluzivně přímo ve spolupráci se zřizovatelem základních škol
– kooperace je nastavena dle individuálních potřeb a možností každé základní školy