Kotva
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

Odkazy

 

 

 

 

Mapa webu

Zápis dětí do 1. tříd - aktualizováno

Autor: Marschner | Zobrazeno: 6444x | Zatím neupraveno
Zápis do 1. tříd školního roku 2020/2021

Vzhledem k  mimořádným opatřením bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

1. Vyplňte žádost na stránkách: https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/ 

2. Žádost vytiskněte a podepište. 

Na žádosti o přijetí je třeba podpis (souhlas) obou zákonných zástupců dítěte.

3. Upřednostňujeme, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole

- vlastní datovou schránkou  c7ivz4i
- emailem s elektronickým podpisem - sekretariat@zsanceske-ul.cz
- poštou
- osobně do školy  od 14. dubna 2020 do 27. dubna 2020, v době od 8,00 do 11,30 hodin
 

vyjímečně osobně do školy ve dnech 28.4 a 29. 4. 2020, v době od 13,00 do 17,00 hodin (raději využijte předchozích možností, jelikož bude omezen vstup do školy)

 

Důležité:
Ve všech případech (datová schránka, email s elektronickým podpisem, pošta, osobní doručení) je nutné k vytištěné a podepsané přihlášce přiložit vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o pravdivosti údajů (odkaz níže). 

 

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů (Velikost: 24 kB)

 

Pokud nemáte možnost přihlášku vyplnit elektronicky, volejte na telefonní čísla - 601 328 719 nebo 601 328 712  v době od 8,00 - 11,00 hod. -> přihlášku s vámi vyplníme a domluvíme se na dalším postupu.

 

 

 

K žádosti o odklad povinné školní docházky je potřeba doložit (možno i zpětně)

  • - doporučující stanovisko školského poradenského zařízení
  • - doporučující stanovisko odborného lékaře nebo klinického psychologa
  • Pokud máte zájem o vřazení dítěte do přípravného ročníku, musíte vyplnit žádost.

    Žádost o vřazení dítěte do přípravného ročníku  (Velikost: 61.86 kB)

  •  
  • Rezervační systém na dny  28. - 29.4. je zrušen.