Kotva
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

Odkazy

 

 

 

 

 

 

Bezplatná příprava cizinců

Mapa webu

Spolek Rodiče dětem


Vážení rodiče, zástupci jednotlivých tříd naší školy,

školní rok 2019/2020 byl rokem velmi náročným a pevně věřím, že jste ho všichni přestáli hlavně ve zdraví.

Vzhledem k situaci, která nastala 11. 3. 2020 – tedy uzavření škol, se nesejdeme jako obvykle před třídními schůzkami v závěru roku. Pokusím se shrnout to nejpodstatnější ze života školy.

Ve škole jsme renovovali šatny 1. stupně, budeme ještě vyměňovat parapety v tomto prostoru. Dále jsme renovovali prostor chodeb 2. stupně, odstranili jsme nevzhledné drátosklo a nahradili jsme to vyzdívkou s větracím okénkem. Dále jsme položili nové linoleum v předsálí u vedení školy.

Po rozvolnění epidemiologických opatření od 11.5.2020 nastoupilo k přípravě na přijímací zkoušky 60 žáků 9. ročníků. Probíhala ve vyučovacích předmětech český jazyk a matematika. Snaha dětí se vyplatila, nejen, že byly přijaty, ale umístily se na předních pozicích výsledkových listin.

Další rozvolnění nastalo 25. 5. 2020, školy se otevřely pro žáky 1. stupně ZŠ. K docházce do školy se přihlásilo 70% žáků. Otevřeli jsme i ranní a odpolední zájmové vzdělávání, funguje i školní jídelna, i když nebylo jednoduché vyhovět všem požadavkům. Většina dětí měla své kmenové paní učitelky.

K poslednímu rozvolnění došlo 8. 6. 2020 a byl umožněn vstup do školy žákům 6. – 8. ročníků. Opět byl zájem cca 70%. Rozvrh byl postaven tak, aby se žáci potkali ve vyučovací hodině s učiteli ve všech hlavních předmětech. Tedy pokud to chod školy dovolil. Kromě toho i nadále probíhala distanční výuka.

Období to nebylo a není jednoduché, myslím ale, že alespoň něčím obohatilo každého z nás.

Ráda bych vám poděkovala za spolupráci v tomto školním roce, za pomoc vašim dětem, za trpělivost při odesílání zadaných úkolů, pokud jste byli dětem nápomocni.

Věřím, že až se uvidíme na podzim, situace bude klidnější a že vše podstatné budeme moci prodiskutovat osobně.

 

Přeji klidné léto, Mgr. Jindra Šteflová, ředitelka školy

 

Zápis 14.2.2017 (Velikost: 1.33 MB)
Zástupci spolku (Velikost: 414.61 kB)
Stanovy spolku (Velikost: 425.56 kB)
Zápis 28.11.2017 (Velikost: 1.68 MB)
Zápis 22.5.2018 (Velikost: 1.55 MB)
Zápis 14.5.2019 (Velikost: 105.86 kB)
Zápis 26.11.2019 (Velikost: 1.42 MB)
Zápis 17.6.2021 (Velikost: 1.48 MB)
 

mail: spolekanezky@seznam.cz