Kotva
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

Doučování žáků škol

Podpora rovných příležitostí

Odkazy

 

 

 

 

 

 

Bezplatná příprava cizinců

Mapa webu

Školská rada


Školská rada

- zřízena Radou města Ústí nad Labem rozhodnutím č.328/5 ze dne 16.6.2005

 

Výsledky voleb do školské rady pro další funkční období 2021 - 2024:

 

Oznámení o výsledku voleb do školské rady pro volební období 2021 – 2024

 

Na základě voleb uskutečněných v souladu volebním řádem byli zvoleni podle čl. 2, odst. 2 za zákonné zástupce nezletilých žáků tito kandidáti:

 

paní Denisa Vrábľová

 

pan Radek Sattler

 

 

Podle článku 2, odst.3 – byly za pedagogické pracovníky školy zvoleny tyto kandidátky:

 

paní Mgr. Božena Kozejová

 

paní Mgr. Lenka Nitschová

 

Zápis provedla: Mgr. Jana Střížková, členka přípravného výbor

 

V souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání jmenovala dne 17. 5. 2021 usnesením

č. 1804/76R/21 Rada města Ústí nad Labem zástupce zřizovatele do školské rady Základní školy Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, p.o. na funkční období 2021 – 2024

 

pana Pavla Vodseďálka

 

Mgr. Jiřího  Kroise

 Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.