Kotva
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

Odkazy

 

 

 

 

 

 

Bezplatná příprava cizinců

Mapa webu

Školská rada


Školská rada

- zřízena Radou města Ústí nad Labem rozhodnutím č.328/5 ze dne 16.6.2005

 

Výsledky voleb do školské rady pro další funkční období 2021 - 2024:

 

Oznámení o výsledku voleb do školské rady pro volební období 2021 – 2024

 

Na základě voleb uskutečněných v souladu volebním řádem byli zvoleni podle čl. 2, odst. 2 za zákonné zástupce nezletilých žáků tito kandidáti:

 

paní Denisa Vrábľová

 

pan Radek Sattler

 

 

Podle článku 2, odst.3 – byly za pedagogické pracovníky školy zvoleny tyto kandidátky:

 

paní Mgr. Božena Kozejová

 

paní Mgr. Lenka Nitschová

 

Zápis provedla: Mgr. Jana Střížková, členka přípravného výbor

 

V souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání jmenovala dne 17. 5. 2021 usnesením

č. 1804/76R/21 Rada města Ústí nad Labem zástupce zřizovatele do školské rady Základní školy Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, p.o. na funkční období 2021 – 2024

 

pana Pavla Vodseďálka

 

Mgr. Jiřího  Kroise