Kotva
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

Doučování žáků škol

Podpora rovných příležitostí

Odkazy

 

 

 

 

 

 

Bezplatná příprava cizinců

Mapa webu

Recyklohraní

Co je Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět!

Projekt Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět! vznikl v roce 2012 spojením dvou do té doby samostatných kampaní, a sice Recyklohraní (po patronátem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) a Ukliďme si svět! (pod patronátem firmy ELEKTROWIN a. s.), jež měly obě společný cíl: posílit a podpořit environmentální výchovu v českém školství.
Spojením vznikl silný projekt, do něhož se může zapojit každá mateřská, základní či střední škola v Česku bezplatně. Financování totiž zajišťují společnosti, které se zabývají recyklací baterií, vysloužilých elektrospotřebičů a zařízení: ASEKOL a. s., ECOBAT s. r. o. a ELEKTROWIN a. s.


Projektový tým každý školní rok vypisuje zpravidla čtyři soutěžní úkoly s environmentální tematikou, které formou praktických námětů, kreativních úloh, kvízů či malých projektů seznamují děti se zadaným tématem. Doplňkovými aktivitami jsou např. soutěž Ministerstva průmyslu a obchodu Přeměna odpadů na zdroje či školní sběrná místa (pro baterie a elektrozařízení, tzv. červené popelnice), které jsou zdarma vyváženy.

 

Všechny informace o projektu najdete na oficiálním webu.

 

Naše škola je součástí projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět! od školního roku 2009/2010.


Ve školním roce 2019/2020 byly vypsány tři úkoly (s ohledem na okolnosti) a proběhl jeden sběr vysloužilého elektra a baterií v podzimním termínu. Všechny splněné výzvy projektu přinášíme v jednotlivých článcích.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.