Kotva
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

Odkazy

 

 

 

 

 

 

Bezplatná příprava cizinců

Mapa webu

Recyklohraní

Co je Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět!

Projekt Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět! vznikl v roce 2012 spojením dvou do té doby samostatných kampaní, a sice Recyklohraní (po patronátem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) a Ukliďme si svět! (pod patronátem firmy ELEKTROWIN a. s.), jež měly obě společný cíl: posílit a podpořit environmentální výchovu v českém školství.
Spojením vznikl silný projekt, do něhož se může zapojit každá mateřská, základní či střední škola v Česku bezplatně. Financování totiž zajišťují společnosti, které se zabývají recyklací baterií, vysloužilých elektrospotřebičů a zařízení: ASEKOL a. s., ECOBAT s. r. o. a ELEKTROWIN a. s.


Projektový tým každý školní rok vypisuje zpravidla čtyři soutěžní úkoly s environmentální tematikou, které formou praktických námětů, kreativních úloh, kvízů či malých projektů seznamují děti se zadaným tématem. Doplňkovými aktivitami jsou např. soutěž Ministerstva průmyslu a obchodu Přeměna odpadů na zdroje či školní sběrná místa (pro baterie a elektrozařízení, tzv. červené popelnice), které jsou zdarma vyváženy.

 

Všechny informace o projektu najdete na oficiálním webu.

 

Naše škola je součástí projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět! od školního roku 2009/2010.


Ve školním roce 2019/2020 byly vypsány tři úkoly (s ohledem na okolnosti) a proběhl jeden sběr vysloužilého elektra a baterií v podzimním termínu. Všechny splněné výzvy projektu přinášíme v jednotlivých článcích.