Kotva
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

Doučování žáků škol

Podpora rovných příležitostí

Odkazy

 

 

 

 

 

 

Bezplatná příprava cizinců

Mapa webu

Školní družina

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace

TELEFON DO ŠKOLNÍ DRUŽINY: 723 152 489

 

E-mail:  druzina@zsanceske-ul.cz

 

 

Personální zajištění:

vedoucí vychovatelka ŠD

Eva Borovičková

Tel. 775982738 (osobní)


vychovatelky ŠD
Iva Zelenková
Hana Bechyňová
Alena Hodná
Dana Šmejkalová

Počet oddělení ŠD 5

Bude upřesněno od 11. 9. 2024 podle počtu účastníků.

Oddělení

Vychovatelka

          Třídy

  Pavilon

I.

Zenková Iva

 

    T

II.

Borovičková Eva

 

    T

III.

Hodná Alena

 

    T

IV.

Bechyňová Hana

 

    T

V.

Šmejkalová Dana

 

    B

 


Provoz ŠD:

Ranní ŠD 6:00 - 7:40 hod. (příchod dětí nejpozději do 7:20)
Odpolední ŠD 11:35 - 15:00 hod.
Konečná ŠD 15:00 - 17:00 hod.
   

                   

Odchody ze ŠD
13:30 - 13:50 hod. 


15:00 - 17:00 hod.Vyzvedávání účastníků zájmového vzdělávání v době od 13.30 – 13.50 hod.

 

               

Oddělení

   Vychovatelka

           

 Pavilon

 I.

Zelenková Iva

 

ZVONEK ZELENKOVÁ

    T

 II.

Borovičková Eva

 

ZVONEK BOROVIČKOVÁ

           

    T

 III.

Hodná Alena

 

ZVONEK HODNÁ

 

    T

 IV.

Bechyňová Hana

 

ZVONEK BECHYŇOVÁ

 

    T

 V.

Šmejkalová Dana

 

ZVONEK RANNÍ, KONEČNÁ ŠD

 

    B

15.00 – 17. 00 hod.                 ZVONEK        KONEČNÁ, RANNÍ ŠD

 

Ustanovení o úplatách ve školní družině se řídí směrnicí k výši úplaty za zájmové vzdělávání
ve školní družině a je poskytováno zpravidla za úplatu.

Zřizovatel školy stanovil výši úplaty za zájmové vzdělávání na 150,- Kč měsíčně s účinností od 1. 9. 2024.

Doba placení úplaty:

Úplata bude vybírána zálohově v zařízení, kde je účastník zapsaný.
Úplata bude vybírána na celé pololetí školního roku (750,- Kč), a to vždy do 30. 9. na první pololetí
a do 31. 1. na druhé pololetí příslušného školního roku.
Při pozdějším nástupu bude úplata hrazena od měsíce nástupu do konce pololetí
školního roku v alikvotní výši.

 Stanovená úplata je vybírána od plátců (zákonných zástupců) bezhotovostně
bankovním převodem na účet školy 0882285369/0800, po domluvě v hotovosti.
 Plátci do poznámky pro příjemce uvedou: celé jméno, příjmení účastníka zájmového
vzdělávání, třídu.

 

Výše úplaty za zájmové vzdělávání (dále jen "úplata" je stanovena v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zákonem č 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.


Telefonické spojení pro rodiče: 723 152 489

Informace ŠD 2024-25 (Velikost: 159.99 kB)

Zápisní lístek (Velikost: 30.02 kB)

Vnitřní řád školní družiny (Velikost: 243.25 kB)
Mimořádné uvolnění účastníka (Velikost: 14.19 kB)

Trvalá změna odchodu (Velikost: 16.77 kB)

Zmocnění nezletilé osoby (Velikost: 12.96 kB)
Uvolnění na zájmový kroužek (Velikost: 12.65 kB)

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.