Kotva
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

Odkazy

 

 

 

 

 

 

Bezplatná příprava cizinců

Mapa webu

Podpora technického vzdělávání


I-ROP – Podpora technického vzdělávání – Systémové řešení technického vzdělávání na úrovni základního a středního školství.
Smluvní strany:     
a) nositel projektu: Ústecký kraj
b) zaměstnavatelský subjekt: Metrostav, a.s.
c) střední škola: Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem
d) základní školy: 
– Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace
– Základní škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace
– Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace
– Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3/3282, příspěvková organizace
– Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace

– Věc projektu: Dohoda o spolupráci při využívání výstupů, vzniklých v rámci realizace projektu. Spolupráce bude probíhat v rámci výuky  vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Žáci druhého stupně ZŠ 1 x za školní rok navštíví  na SŠ nově vybavené výukové prostory zejména odborného výcviku (dle projektu), které budou využívat k naplnění učiva v souladu s ŠVP ve výše uvedené vzdělávací oblasti.

– Doba trvání spolupráce – do 31. 12. 2023
– Projekt je vytvořen ve spolupráci s Ústeckým
 krajem, školou, zaměstnavatelskými subjekty a vybranými základními školami.
– Základní cíl: Podpora vzdělávání řemeslných oborů, systémové řešení, které zahrnuje i seznámení žáků základních škol s prostředím střední školy, s vybavením odborných dílen, postojem vybraného zaměstnavatelského subjektu a vybrané pracovní činnosti na zařízeních střední školy. 
Tento projekt je součástí (v rámci Krajského akčního plánu) záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD