Kotva
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

Odkazy

 

 

 

 

 

 

Bezplatná příprava cizinců

Mapa webu

Informace pro rodiče


Učebnice

Způsob náhrady škody za nadměrné poškození či ztracené učebnice naleznete zde (Velikost: 281.71 kB).

 

Omlouvání žáků

Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejdéle do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka těmito způsoby:

- žáka omluví telefonicky na ředitelství školy, přímo ve škole (použít zvonek TAJEMNICE při vstupu do školy) nebo mailem třídnímu učiteli a následně zapíše písemnou omluvenku do ŽK či notýsku s datem ukončení nepřítomnosti, tuto omluvenku žák předloží třídnímu učiteli neprodleně po nástupu do školy.

Předem známou nepřítomnost žáka je nutné omluvit před jejím započetím, v odůvodněných případech a na základě písemné žádosti rodičů může uvolnit žáka na jeden den třídní učitel a na více dní ředitel školy.

Omlouvání nepřítomnosti žáků od 7:00 do 15:30 hod. (přestávka 11:30 - 12:00 hod.) na telefoních číslech: 475 500 032 nebo mob. 606 841 265.


Pedagogická intervence

Pedagogickou intervenci pro školní rok 2021/2022 zajišťují:

1. stupeň:

Mgr. Jana Tripesová, Mgr. Iveta Šolarová, Mgr. Marcela Kárová, Mgr. Tereza Pelcová


2. stupeň:

Mgr. Miroslava Plocková, Mgr. Marie Šilhavá, Mgr. Antonie Volfová, Mgr. Kateřina Suchá, Mgr. Valerie Erbanová, Mgr. Pavel Reinhardt, Mgr. Klára Tyllová, Mgr. Lucie Chvostová


Předmět speciálně pedagogické péče

Pro školní rok 2021/2022 zajišťuje Mgr. Olga Timiopulosová.