Kotva
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

Doučování žáků škol

Podpora rovných příležitostí

Odkazy

 

 

 

 

 

 

Bezplatná příprava cizinců

Mapa webu

Informace pro rodiče


Učebnice

Způsob náhrady škody za nadměrné poškození či ztracené učebnice naleznete zde (Velikost: 281.71 kB).

 

Omlouvání žáků

Zákonný zástupce žáka je povinen sdělt důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejdéle do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka těmito způsoby:

  • žáka omluví v systému Bakaláři, následně zapíše písemnou omluvenku do Omluvného listu či notýsku s datem ukončení nepřítomnosti, tuto omluvenku žák předloží třídnímu učiteli neprodleně po nástupu do školy
  • žáka omluví telefonicky na ředitelství školy a následně zapíše písemnou omluvenku do Omluvného listu či notýsku s datem ukončení nepřítomnosti, tuto   omluvenku žák  předloží třídnímu učiteli neprodleně po nástupu do školy
  • v případě podezření na záškoláctví či skryté záškoláctví budou požadována tato písemná potvrzení od lékaře:
  1. a) data návštěv dítěte u lékaře
  2. b) délka nemoci dítěte
  3.  

Předem známou nepřítomnost žáka je nutné omluvit před jejím započetím, v odůvodněných případech a na základě písemné žádosti rodičů může uvolnit žáka na jeden den třídní učitel a na více dní ředitel školy.

 

Omlouvání nepřítomnosti žáků od 7:00 do 15:30 hod. (přestávka 11:30 - 12:00 hod.) na telefoních číslech: 475 500 032 nebo mob. 606 841 265.


Pedagogická intervence

Pedagogickou intervenci pro školní rok 2022/2023 zajišťují:

2. stupeň:

Mgr. Miroslava Plocková, Mgr. Marie Šilhavá, Mgr. Antonie Volfová, Mgr. Kateřina Suchá, Mgr. Valerie Erbanová, Mgr. Pavel Reinhardt, Mgr. Klára Tyllová, Mgr. Marcela Kárová, Mgr. Tereza Pelcová


Předmět speciálně pedagogické péče

Pro školní rok 2022/2023 zajišťuje Mgr. Olga Timiopulosová.
 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.