Kotva
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

Odkazy

 

 

 

 

 

Mapa webu

Informace pro rodiče


Učebnice

Způsob náhrady škody za nadměrné poškození či ztracené učebnice naleznete zde (Velikost: 281.71 kB).

 

Omlouvání žáků

Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejdéle do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka těmito způsoby:

- žáka omluví telefonicky na ředitelství školy, přímo ve škole (použít zvonek TAJEMNICE při vstupu do školy) nebo mailem třídnímu učiteli a následně zapíše písemnou omluvenku do ŽK či notýsku s datem ukončení nepřítomnosti, tuto omluvenku žák předloží třídnímu učiteli neprodleně po nástupu do školy.

Předem známou nepřítomnost žáka je nutné omluvit před jejím započetím, v odůvodněných případech a na základě písemné žádosti rodičů může uvolnit žáka na jeden den třídní učitel a na více dní ředitel školy.

Omlouvání nepřítomnosti žáků od 7:00 do 15:30 hod. (přestávka 11:30 - 12:00 hod.) na telefoních číslech: 475 500 032 nebo mob. 606 841 265.


Pedagogická intervence

Pedagogickou intervenci pro školní rok 2019/2020 zajišťují:

1. stupeň:

Mgr. Bohuslava Pavelková, Mgr. Pavel Reinhardt, Mgr. Jarmila Bartušková


2. stupeň:

Mgr. Petra Peresoljaková, Mgr. Iveta Šolarová, Mgr. Miroslava Plocková, Mgr. Marcela Kárová, Mgr. Roman Marschner, Mgr. Kateřina Suchá, Mgr. Valerie Erbanová


Předmět speciálně pedagogické péče

Pro školní rok 2019/2020 zajišťuje Mgr. Olga Timiopulosová.