Kotva
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

Doučování žáků škol

Podpora rovných příležitostí

Odkazy

 

 

 

 

 

 

Bezplatná příprava cizinců

Mapa webu

Školní jídelna


PŘEPLATKY ZA STRAVNÉ

  za školní rok 2023/2024                                  

Žáci, kteří ukončí školní docházku na naší škole k 30.6.2024, si přeplatky za stravné musí vyzvednout v kanceláři školní jídelny v termínu: 

27.6. – 28.6. 2024 v čase  7:00 – 8:00 hod.

(týká se plateb za hotové peníze)

Žákům s inkasní platbou za stravné budou přeplatky vráceny zpět na účet (červenec).

Rovněž bude vrácena částka 115,-Kč za čistý a nepoškozený čip (po posledním obědě) žákům, kteří opouští naši školu.

 

Žákům, kteří na naší škole setrvávají, budou přeplatky převedeny do dalšího školního období.

 

Přihláška ke stravování (Velikost: 12.92 kB)

 

Prodej stravenek

 

Z důvodu zvyšujících se cen za potraviny, došlo pro školní rok 2022/2023 od 1. 9. 2022 ke zvýšení cen stravného u jednotlivých věkových kategorií takto:

Strávníci 3-6 let…………….27,-Kč

Strávníci 7-10 let…………..30,-Kč

Strávníci 11-14 let………....32,-Kč

Strávníci 15 a více let …....34,-Kč

Cizí strávníci ……………….80,-Kč

 

Limity u inkasních plateb doporučujeme zvýšit.

Děkujeme za pochopení.

 

Upozorňujeme rodiče budoucích prvňáčků i rodiče stávajících žáků na možnost zřízení ISIC karty (viz. pokyny v aktualitách). Karta funguje jako čipová karta do jídelny. Není tedy potřebné kupovat ČIP u vedoucí školní jídelny, ale musí se karta  u vedoucí školní kuchyně aktivovat, jinak karta nebude fungovat.

 

Informace pro strávníky - platba stravného pomocí inkasa (Velikost: 769.79 kB)

Od 1.3.2024 se změnily služby školní jídelny (dále ŠJ).

a) Strávníci mají možnost odhlašovat a volit číslo oběda 2 prostřednictvím dálkového přístupu (internetu).

  • Pokud máte o tuto službu zájem je třeba si aktivovat přístup do systému osobně u vedoucí stravovny – v době vymezené pro prodávání obědů (každý pracovní den v době od 7,00 – 8,00 hod.). 

b) Elektronické čipy (karta ISIC)

  • Novým strávníkům a strávníkům, kteří mají čipy poškozené, budou vydávány již nové čipy.
  • Výhody čipu: možnost využití čipu při přechodu na střední školy, výraznější odolnost proti mechanickému poškození. 
  •  

Školní jídelna nabízí výběr ze dvou vařených jídel. Jídelníček je sestavován v souladu s požadavkem racionální výživy. Oběd č.2 je třeba objednat tři dny předem prostřednictvím webové aplikace (www.strava.cz). Jídelníček je i zveřejňován dopředu na webových stránkách školy.


UPOZORNĚNÍ: Pro školní stravování je zaveden bezstravenkový systém. Žák si zakoupí při první platbě stravného elektronický čip, který je vždy po další platbě "dobíjen" o potřebný finanční kredit. Případnou ztrátu čipu je proto nutné neprodleně nahlásit u vedoucí školní jídelny. Ta ho zablokuje a pokud se čip nenajde, musí si žák koupit nový. Při platbě obědů, žák vždy dostává účetní doklad o zaplacené částce, doporučujeme kontrolu, zda si žák skutečně obědy zakoupil.

Školní stravování je školskou službou poskytovanou za úplatu. Je žákům poskytováno pouze v době pobytu ve škole a první den neplánované nepřítomnosti ve škole (nemoc - vyzvednutí  jen od 11:00-11:30 hod). Na tyto dny se vztahuje jeho snížená dotovaná cena. Ve dnech, kdy dítě ve škole není druhý a další dny onemocnění, mohou zákonní zástupci obědy odebírat, ale za plnou cenu, tzn. cena potravin a celé provozní náklady ( musí nahlásit a zaplatit den předem). Pokud by kontrolou bylo zjištěno, že obědy byly odebírány i v této době za zvýhodněnou cenu, budou zákonní zástupci muset doplatit rozdíl.

 

Provoz:

obědy jsou vydávány: 11:00 - 11:30

cizí strávníci, zaměstnanci školy a osoby vyzvedávajíce
oběd za žáka v první den  nemoci (do jídlonosiče)

  11:30 - 14:00 žáci a zaměstnanci školy

 

Obědy nejsou vydávány bez elektronického čipu (karty ISIC) a v případě, že není uhrazené stravné na příslušný den.


Prodej stravenek:

  1. Bezhotovostní platba INKASEM.
  2. Platba hotově poslední pracovní školní den v měsíci od 7:00 do 8:00 hod. a od 14:00 do 15:00 hod. (dle rozpisu na nástěnce)ostatní dny od 7:00 - 8:00 hod.


Odhlášení stravenek:

Odhlášky a změny na následující den jsou možné pouze do 13:00 hod. (internet, email, osobně či telefonicky) v pracovní školní dny.

Veškeré další informace na telefoním čísle 725 406 464 nebo na  jidelna@zsanceske-ul.cz

Seznam alergenů (Velikost: 1.95 MB)

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.