Kotva
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

Odkazy

 

 

 

 

 

 

Bezplatná příprava cizinců

Mapa webu

Školní jídelna


Prodej stravenek na únor, bžezen, duben, květen a červen 2021 (Velikost: 137.58 kB)

 

Z důvodu zvyšujících se cen za potraviny, dojde pro školní rok 2020 / 2021 od 1.9.2020 ke zvýšení cen stravného u jednotlivých věkových kategorií takto:

Strávníci 3-6 let…………….23,-Kč

Strávníci 7-10 let…………..26,-Kč

Strávníci 11-14 let………….27,-Kč

Strávníci 15 a více let …….28,-Kč

Cizí strávníci ………………….60,-Kč

 

Limity u inkasních plateb doporučuji zvýšit o 100,-Kč / 1 strávníka.

(inkasní srážka na září 2020 bude provedena cca 25.8.2020 )

 

Děkujeme za pochopení.

 

Upozorňujeme rodiče budoucích prvňáčků i rodiče stávajících žáků na možnost zřízení ISIC karty (viz. pokyny v aktualitách). Karta funguje jako čipová karta do jídelny. Není tedy potřebné kupovat ČIP u vedoucí školní jídelny.

 

Informace pro strávníky - platba stravného pomocí inkasa (Velikost: 769.79 kB)

Od 1.9.2016 se rozšířily služby školní jídelny (dále ŠJ).

a) Strávníci mají možnost odhlašovat a volit číslo oběda 2 prostřednictvím dálkového přístupu (internetu).

  • Pokud máte o tuto službu zájem je třeba si aktivovat přístup do systému osobně u vedoucí stravovny – v době vymezené pro prodávání obědů (každý pracovní den v době od 6,30 – 8,00 hod. a dále pak v době od 11,00 – 12,00 hod.). V prodejní dny na konci a na začátku měsíce dle rozpisu jídelny viz. informace ŠJ.

b) Od 1.9.2016 přechází ŠJ ze stravovacích karet na elektronické čipy.

  • Dosud vydané karty zůstávají v platnosti, pokud jsou funkční a nepoškozené.
  • Novým strávníkům a strávníkům, kteří mají karty poškozené, budou vydávány již nové čipy.
  • Výhody čipu: možnost využití čipu při přechodu na střední školy, výraznější odolnost proti mechanickému poškození. Na čip se vztahuje záruční doba.

Školní jídelna nabízí výběr ze dvou vařených jídel. Jídelníček je sestavován v souladu s požadavkem racionální výživy. Druhé jídlo je třeba objednat týden předem prostřednictvím elektronického strojku umístěného v prostorách ŠJ. Jídelníček je zveřejňován dopředu na webových stránkách školy, zejména pro rodiče menších dětí.
UPOZORNĚNÍ: Pro školní stravování je zaveden bezstravenkový systém. Žák si zakoupí při první platbě stravného elektronický čip, který je vždy po další platbě "dobíjen" o potřebný finanční kredit. Případnou ztrátu čipu je proto nutné neprodleně nahlásit u vedoucí školní jídelny. Ta ho zablokuje a pokud se čip nenajde, musí si žák koupit nový. Při platbě obědů děti vždy dostávají účetní doklad o zaplacené částce, doporučujeme kontrolu rodiči, zda si dítě skutečně obědy zakoupilo.

Školní stravování je školskou službou poskytovanou za úplatu. Je žákům poskytováno pouze v době pobytu ve škole a první den neplánované nepřítomnosti ve škole (onemocnění, návštěva lékaře apod.) . Na tyto dny se vztahuje jeho snížená cena. Ve dnech, kdy dítě ve škole není druhý a další dny onemocnění, mohou rodiče obědy odebírat, ale za plnou cenu, tzn. cena potravin a celé provozní náklady. Pokud by kontrolou bylo zjištěno, že obědy byly odebírány i v této době za zvýhodněnou cenu, byli by rodiče nuceni doplatit rozdíl.

 

Personální zajištění:

vedoucí školní ŠJ Dagmar Machová
vedoucí kuchařka Marie Trenkvicová
kuchařky Vlasta Týlová
Radka Vernerová
Květuše Norková
Michaela Malíková


Provoz:

obědy jsou vydávány: 11:00 - 11:30 cizí strávníci
  11:00 - 14:00 žáci a zaměstnanci školy

 

Obědy nejsou vydávány bez elektronického čipu a v případě, že není uhrazené stravné na příslušný den do 8:00 hod..


Prodej stravenek:

  1. Bezhotovostní platba INKASEM
  2. Platba hotově poslední pracovní den v měsíci od 6:30 do 11:00 hod. a od 14:00 do 15:00 hod. (dle rozpisu na nástěnce)ostatní dny od 6:30 - 8:00 a 11:00 do 12:00 hod.


Odhlášení stravenek: vždy 24 hodin předem (osobně či telefonicky), na následující den.


Veškeré další informace na telefoním čísle 725 406 464 nebo na  jidelna@zsanceske-ul.cz

Seznam alergenů (Velikost: 1.95 MB)