Kotva
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

Doučování žáků škol

Podpora rovných příležitostí

Odkazy

 

 

 

 

 

 

Bezplatná příprava cizinců

Mapa webu

Školní jídelna


Prodej stravenek

 

Z důvodu zvyšujících se cen za potraviny, došlo pro školní rok 2022/2023 od 1. 9. 2022 ke zvýšení cen stravného u jednotlivých věkových kategorií takto:

Strávníci 3-6 let…………….27,-Kč

Strávníci 7-10 let…………..30,-Kč

Strávníci 11-14 let………....32,-Kč

Strávníci 15 a více let …....34,-Kč

Cizí strávníci ……………….80,-Kč

 

Limity u inkasních plateb doporučujeme zvýšit.

Děkujeme za pochopení.

 

Upozorňujeme rodiče budoucích prvňáčků i rodiče stávajících žáků na možnost zřízení ISIC karty (viz. pokyny v aktualitách). Karta funguje jako čipová karta do jídelny. Není tedy potřebné kupovat ČIP u vedoucí školní jídelny, ale musí se karta  u vedoucí školní kuchyně aktivovat, jinak karta nebude fungovat.

 

Informace pro strávníky - platba stravného pomocí inkasa (Velikost: 769.79 kB)

Od 1.3.2024 se změnily služby školní jídelny (dále ŠJ).

a) Strávníci mají možnost odhlašovat a volit číslo oběda 2 prostřednictvím dálkového přístupu (internetu).

  • Pokud máte o tuto službu zájem je třeba si aktivovat přístup do systému osobně u vedoucí stravovny – v době vymezené pro prodávání obědů (každý pracovní den v době od 7,00 – 8,00 hod.). 

b) Elektronické čipy (karta ISIC)

  • Novým strávníkům a strávníkům, kteří mají čipy poškozené, budou vydávány již nové čipy.
  • Výhody čipu: možnost využití čipu při přechodu na střední školy, výraznější odolnost proti mechanickému poškození. 
  •  

Školní jídelna nabízí výběr ze dvou vařených jídel. Jídelníček je sestavován v souladu s požadavkem racionální výživy. Oběd č.2 je třeba objednat tři dny předem prostřednictvím webové aplikace (www.strava.cz). Jídelníček je i zveřejňován dopředu na webových stránkách školy.


UPOZORNĚNÍ: Pro školní stravování je zaveden bezstravenkový systém. Žák si zakoupí při první platbě stravného elektronický čip, který je vždy po další platbě "dobíjen" o potřebný finanční kredit. Případnou ztrátu čipu je proto nutné neprodleně nahlásit u vedoucí školní jídelny. Ta ho zablokuje a pokud se čip nenajde, musí si žák koupit nový. Při platbě obědů, žák vždy dostává účetní doklad o zaplacené částce, doporučujeme kontrolu, zda si žák skutečně obědy zakoupil.

Školní stravování je školskou službou poskytovanou za úplatu. Je žákům poskytováno pouze v době pobytu ve škole a první den neplánované nepřítomnosti ve škole (nemoc - vyzvednutí  jen od 11:00-11:30 hod). Na tyto dny se vztahuje jeho snížená dotovaná cena. Ve dnech, kdy dítě ve škole není druhý a další dny onemocnění, mohou zákonní zástupci obědy odebírat, ale za plnou cenu, tzn. cena potravin a celé provozní náklady ( musí nahlásit a zaplatit den předem). Pokud by kontrolou bylo zjištěno, že obědy byly odebírány i v této době za zvýhodněnou cenu, budou zákonní zástupci muset doplatit rozdíl.

 

Provoz:

obědy jsou vydávány: 11:00 - 11:30

cizí strávníci, zaměstnanci školy a osoby vyzvedávajíce
oběd za žáka v první den  nemoci (do jídlonosiče)

  11:30 - 14:00 žáci a zaměstnanci školy

 

Obědy nejsou vydávány bez elektronického čipu (karty ISIC) a v případě, že není uhrazené stravné na příslušný den.


Prodej stravenek:

  1. Bezhotovostní platba INKASEM.
  2. Platba hotově poslední pracovní školní den v měsíci od 7:00 do 8:00 hod. a od 14:00 do 15:00 hod. (dle rozpisu na nástěnce)ostatní dny od 7:00 - 8:00 hod.


Odhlášení stravenek:

Odhlášky a změny na následující den jsou možné pouze do 13:00 hod. (internet, email, osobně či telefonicky) v pracovní školní dny.

Veškeré další informace na telefoním čísle 725 406 464 nebo na  jidelna@zsanceske-ul.cz

Seznam alergenů (Velikost: 1.95 MB)

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.