Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

 
 
Odkazy

 

 

 

 

 
 
Počítadlo
Online:
5

Dnes:
546

Posledních 7 dní:
4481

Posledních 30 dní:
16311

Celkem:
160729

Mapa webu
A
A
A

Přípravná třída


Na naší škole je přípravná třída otevřena od 1.9.2001. Do přípravné třídy jsou přijímány děti po odkladu školní docházky a mohou být přijaty i děti pětileté, pokud není naplněna kapacita třídy (15 žáků/třída). Pro velký zájem bývají zpravidla otevřeny dvě třídy.


Hlavním cílem
 přípravné třídy je systematické vytváření předpokladů pro bezproblémové zahájení základního vzdělávání.


Další cíle

 • překonat problémy školní nezralosti dětí, doplnit dovednosti komunikační,
  sociální, sebeobslužné a bezpečnostní, které umožňují začlenění dětí do výuky
  v 1. třídě - 
  tzn. ÚSPĚŠNÝ START V 1. TŘÍDĚ
 • navázat kontakt s rodinou, získat její důvěru a vytvořit efektivní způsob spolupráce

  Průběh vzdělávání v přípravné třídě

  Obsah vzdělávání se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, který je rozpracován ve školním vzdělávacím programu JAKUB (viz dokumenty školy).

  Vzdělávací působení pedagoga v této třídě vychází z pedagogické analýzy
  (z pozorování a uvědomění si individuálních potřeb a zájmů dítěte), ze znalosti aktuálního rozvojového pokroku dítěte.
  S přihlédnutím k písemnému doporučení školského poradenského zařízen je pro každé
  dítě vypracován individuální vzdělávací plán.