Kotva
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

Odkazy

 

 

 

 

Mapa webu

Dokumenty školy


Čestné prohlášení o pravdivosti údajů (Velikost: 24 kB)
Žádost o přijetí do přípravné třídy (Velikost: 61.86 kB)
Zřizovací listina (Velikost: 3.34 MB)
Provozní řád školní jídelny - příloha č. 1 (Velikost: 234.83 kB)
Provozní řád školní jídelny (Velikost: 356.55 kB)
Provozní řád školního hřiště (Velikost: 209.13 kB)
Třídní vzdělávací program pro přípravnou třídu (Velikost: 1.27 MB)
Organizační řád (Velikost: 528.27 kB)
Školní řád (Velikost: 935.88 kB)
ICT plán školy (Velikost: 217.23 kB)
Organizační schéma (Velikost: 925.67 kB)
Směrnice č. 2/2019 Poskytování informací (Velikost: 426.88 kB)
Přílohy č. 1 a č. 2 ke směrnici k výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině (Velikost: 483.74 kB)
Směrnice k výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině (Velikost: 323.65 kB)
Dodatek č. 1 - Směrnice č. 5/2018 k výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině (Velikost: 388.4 kB)
Vnitřní řád školní družiny (Velikost: 391.99 kB)
Zápisní lístek do ŠD (Velikost: 22.03 kB)
Souhlas se zpracováním osobních údajů (Velikost: 24.38 kB)
ŠVP Jakub (Velikost: 5.74 MB)
Jakub Přílohy 1, 2 (Velikost: 1.19 MB)
Dodatek č. 1 JAKUB (Velikost: 343.21 kB)
Dodatek č. 2 JAKUB (Velikost: 347.78 kB)
Dodatek č. 3 JAKUB (Velikost: 959.73 kB)
Dodatek č. 4 JAKUB (Velikost: 402.84 kB)
Dodatek č. 5 JAKUB (Velikost: 1.01 MB)
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na vzdělávacích činnostech školy (Velikost: 149.16 kB)