Kotva
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

Doučování žáků škol

Podpora rovných příležitostí

Odkazy

 

 

 

 

 

 

Bezplatná příprava cizinců

Mapa webu

Dokumenty školy


nove-prijimacky-2024-co-se-meni.pdf (Velikost: 1.18 MB)
nabidka-oboru.pdf (Velikost: 3.58 MB)
Školní řád (Velikost: 633.76 kB)
Žádost o vydání stejnopisu vysvědčení (Velikost: 12.81 kB)
ŠVP JAKUB 1.9.2022 (Velikost: 6.96 MB)
Příloha č. 4: Přechodná ustanovení 1.9.2023 (Velikost: 309.73 kB)
JAKUB - Dodatek č. 1 (Velikost: 1.73 MB)
JAKUB - Příloha č. 1 (Velikost: 541.09 kB)
Příloha č.4: Přechodná ustanovení 1.9.2022 (Velikost: 317.96 kB)
Příloha č.3: ŠVP - Školní družina (Velikost: 439.26 kB)
Příloha č.2: Projekty 1.9.2022 (Velikost: 461.74 kB)
Provozní řád školní jídelny (Velikost: 463.96 kB)
Provozní řád školní jídelny - příloha č. 1 (Velikost: 357.81 kB)
Vnitřní řád školní družiny (Velikost: 243.25 kB)
Směrnice k výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině (Velikost: 334.25 kB)
Žádost o vřazení do přípravné třídy (Velikost: 13.88 kB)
Dodatek č. 2 - Směrnice č. 5/2018 k výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině (Velikost: 481.29 kB)
Dodatek č. 1 - Směrnice č. 5/2018 k výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině (Velikost: 388.4 kB)
Žádost o přijetí do přípravné třídy (Velikost: 61.86 kB)
Čestné prohlášení o pravdivosti údajů (Velikost: 24 kB)
Provozní řád školního hřiště (Velikost: 209.13 kB)
Organizační řád (Velikost: 293.67 kB)
Organizační schéma (Velikost: 558.31 kB)
Třídní vzdělávací program pro přípravnou třídu (Velikost: 1.27 MB)
Směrnice č. 2/2019 Poskytování informací (Velikost: 426.88 kB)
ŠVP Jakub (Velikost: 5.74 MB)
Dodatek č. 2 JAKUB (Velikost: 347.78 kB)
Dodatek č. 1 JAKUB (Velikost: 343.21 kB)
Dodatek č. 3 JAKUB (Velikost: 959.73 kB)
Dodatek č. 4 JAKUB (Velikost: 402.84 kB)
Dodatek č. 6 JAKUB (Velikost: 283.21 kB)
Dodatek č. 5 JAKUB (Velikost: 1 MB)
Zřizovací listina (Velikost: 3.34 MB)
Jakub Přílohy 1, 2 (Velikost: 1.19 MB)
Souhlas se zpracováním osobních údajů (Velikost: 23.1 kB)
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na vzdělávacích činnostech školy (Velikost: 149.16 kB)

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.