Kotva
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

Odkazy

 

 

 

 

 

 

Bezplatná příprava cizinců

Mapa webu

Podpora vzdělávání cizinců ve školách


Rozvojový program je určen na podporu dětí a žáků - cizinců v povinném předškolním a základním vzdělávání uvedených v § 20 školského zákona. Jeho cílem je přispět právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol, základních škol a víceletých gymnázií (v odpovídajících ročnících) zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „právnická osoba“) na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním výuky českého jazyka přizpůsobené potřebám dětí a žáků – cizinců k usnadnění jejich integrace do naší společnosti a vzdělávacího systému České republiky.

Modul B)
Zajištění podmínek vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí, žáků - cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců

V rámci tohoto modulu se poskytují finanční prostředky státního rozpočtu na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů vzniklých právnickým osobám, které se nacházejí v blízkosti zařízení pro zajištění cizinců, v souvislosti s poskytováním:
a) povinného předškolního a základního vzdělávání nezletilým azylantům, osobám používajících doplňkové ochrany, žadatelům o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a dětem, žákům - cizincům umístěných v zařízení pro zajištění cizinců podle § 130 zákona č. 326/199 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.