Kotva
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

Odkazy

 

 

 

 

Mapa webu

Dokumenty školy


Zřizovací listina (Velikost: 3.34 MB)
Dodatek č. 3 JAKUB (Velikost: 959.73 kB)
Organizační řád školy (Velikost: 455.03 kB)
Školní řád (Velikost: 932.77 kB)
Směrnice č. 2/2019 Poskytování informací (Velikost: 426.88 kB)
ICT plán školy (Velikost: 217.23 kB)
Přílohy č. 1 a č. 2 ke směrnici k výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině (Velikost: 483.74 kB)
Směrnice k výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině (Velikost: 323.65 kB)
Vnitřní řád školní družiny (Velikost: 391.99 kB)
Souhlas se zpracováním osobních údajů (Velikost: 24.38 kB)
ŠVP Jakub (Velikost: 5.74 MB)
Dodatek č.1 JAKUB (Velikost: 343.21 kB)
Dodatek č. 2 JAKUB (Velikost: 347.78 kB)
Dodatek č.4 JAKUB (Velikost: 402.84 kB)
Jakub Přílohy 1, 2 (Velikost: 1.19 MB)
Provozní řád školní jídelny (Velikost: 358.07 kB)
Třídní vzdělávací program pro přípravnou třídu (Velikost: 614 kB)
Provozní řád školního hřiště (Velikost: 43 kB)
Organizační schéma (Velikost: 925.67 kB)
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na vzdělávacích činnostech školy (Velikost: 149.16 kB)