Kotva
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

Doučování žáků škol

Podpora rovných příležitostí

Odkazy

 

 

 

 

 

 

Bezplatná příprava cizinců

Mapa webu

Spolek Rodiče dětem


Vážení rodiče, zástupci jednotlivých tříd naší školy,

školní rok 2019/2020 byl rokem velmi náročným a pevně věřím, že jste ho všichni přestáli hlavně ve zdraví.

Vzhledem k situaci, která nastala 11. 3. 2020 – tedy uzavření škol, se nesejdeme jako obvykle před třídními schůzkami v závěru roku. Pokusím se shrnout to nejpodstatnější ze života školy.

Ve škole jsme renovovali šatny 1. stupně, budeme ještě vyměňovat parapety v tomto prostoru. Dále jsme renovovali prostor chodeb 2. stupně, odstranili jsme nevzhledné drátosklo a nahradili jsme to vyzdívkou s větracím okénkem. Dále jsme položili nové linoleum v předsálí u vedení školy.

Po rozvolnění epidemiologických opatření od 11.5.2020 nastoupilo k přípravě na přijímací zkoušky 60 žáků 9. ročníků. Probíhala ve vyučovacích předmětech český jazyk a matematika. Snaha dětí se vyplatila, nejen, že byly přijaty, ale umístily se na předních pozicích výsledkových listin.

Další rozvolnění nastalo 25. 5. 2020, školy se otevřely pro žáky 1. stupně ZŠ. K docházce do školy se přihlásilo 70% žáků. Otevřeli jsme i ranní a odpolední zájmové vzdělávání, funguje i školní jídelna, i když nebylo jednoduché vyhovět všem požadavkům. Většina dětí měla své kmenové paní učitelky.

K poslednímu rozvolnění došlo 8. 6. 2020 a byl umožněn vstup do školy žákům 6. – 8. ročníků. Opět byl zájem cca 70%. Rozvrh byl postaven tak, aby se žáci potkali ve vyučovací hodině s učiteli ve všech hlavních předmětech. Tedy pokud to chod školy dovolil. Kromě toho i nadále probíhala distanční výuka.

Období to nebylo a není jednoduché, myslím ale, že alespoň něčím obohatilo každého z nás.

Ráda bych vám poděkovala za spolupráci v tomto školním roce, za pomoc vašim dětem, za trpělivost při odesílání zadaných úkolů, pokud jste byli dětem nápomocni.

Věřím, že až se uvidíme na podzim, situace bude klidnější a že vše podstatné budeme moci prodiskutovat osobně.

 

Přeji klidné léto, Mgr. Jindra Šteflová, ředitelka školy

 

Zápis 14.2.2017 (Velikost: 1.33 MB)
Zástupci spolku (Velikost: 414.61 kB)
Stanovy spolku (Velikost: 425.56 kB)
Zápis 28.11.2017 (Velikost: 1.68 MB)
Zápis 22.5.2018 (Velikost: 1.55 MB)
Zápis 14.5.2019 (Velikost: 105.86 kB)
Zápis 26.11.2019 (Velikost: 1.42 MB)
Zápis 17.6.2021 (Velikost: 1.48 MB)
 

mail: spolekanezky@seznam.cz

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.