Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

 
 
Odkazy

 

 

 

 

 
 
Počítadlo
Online:
7

Dnes:
231

Posledních 7 dní:
4497

Posledních 30 dní:
15814

Celkem:
159036

Mapa webu
A
A
A

Informace pro rodiče


Omlouvání žáků

Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejdéle do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka těmito způsoby:

- žáka omluví telefonicky na ředitelství školy, přímo ve škole (použít zvonek TAJEMNICE při vstupu do školy) nebo mailem třídnímu učitelia následně zapíše písemnou omluvenku do ŽK či notýsku s datem ukončení nepřítomnosti, tuto omluvenku žák předloží třídnímu učiteli neprodleně po nástupu do školy.

Předem známou nepřítomnost žáka je nutné omluvit před jejím započetím, v odůvodněných případech a na základě písemné žádosti rodičů může uvolnit žáka na jeden den třídní učitel a na více dní ředitel školy.

Omlouvání nepřítomnosti žáků na telefoních číslech: 475 500 032 nebo mob. 606 841 265.


Náprava SPU


Nápravu specifických poruch učení pro školní rok 2016/2017 zajišťují:

1. stupeň:

Mgr. Magdalena Vítovcová, Mgr. Marketa Maršinská 

 

Náprava SPU v rámci projektu  

1. stupeň a 2. stupeň:

Mgr. Tereza Štemberová 

Bližší informace lze získat u výchovných poradců v konzultačních hodinách.