Kotva
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

Odkazy

 

 

 

 

Počítadlo

Nahrávám data...

Mapa webu

Informace pro rodiče


Třídní schůzky

14.5. od 16:30 hod. pro 1. a od 17:00 hod. pro 2. stupeň

Učebnice

Způsob náhrady škody za nadměrné poškození či ztracené učebnice naleznete zde (Velikost: 281.71 kB).

 

Omlouvání žáků

Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejdéle do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka těmito způsoby:

- žáka omluví telefonicky na ředitelství školy, přímo ve škole (použít zvonek TAJEMNICE při vstupu do školy) nebo mailem třídnímu učitelia následně zapíše písemnou omluvenku do ŽK či notýsku s datem ukončení nepřítomnosti, tuto omluvenku žák předloží třídnímu učiteli neprodleně po nástupu do školy.

Předem známou nepřítomnost žáka je nutné omluvit před jejím započetím, v odůvodněných případech a na základě písemné žádosti rodičů může uvolnit žáka na jeden den třídní učitel a na více dní ředitel školy.

Omlouvání nepřítomnosti žáků od 7:00 do 15:30 hod. (přestávka 11:30 - 12:00 hod.) na telefoních číslech: 475 500 032 nebo mob. 606 841 265.


Pedagogická intervence

Pedagogickou intervenci pro školní rok 2018/2019 zajišťují:

1. stupeň:

Mgr. Lenka Nitschová, Mgr. Petra Peresoljaková

2. stupeň:
Mgr. Iveta Šolarová, Mgr. Miroslava Plocková, Mgr. Marcela Kárová, Mgr. Roman Marschner, Mgr. Kateřina Suchá, Mgr. Valerie Erbanová 


Předmět speciálně pedagogické péče

Pro školní rok 2018/2019 zajišťují Mgr. Marketa Maršinská, Mgr. Olga Timiopulosová
 

Náprava SPU v rámci projektu  

1. stupeň:

Mgr. Miroslava Strnadová, Mgr. Bohuslava Pavelková, Mgr. Klára Bartušková 

2. stupeň:

Mgr. Marketa Maršinská, Mgr. Olga Timiopulosová 

Bližší informace lze získat u výchovných poradců v konzultačních hodinách.

 

1. stupeň:

Mgr. Miroslava Strnadová, Mgr. Bohuslava Pavelková, Mgr. Klára Bartušková