Kotva
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

Doučování žáků škol

Podpora rovných příležitostí

Odkazy

 

 

 

 

 

 

Bezplatná příprava cizinců

Mapa webu

Přípravná třídaÚSPĚŠNÝ START V 1. TŘÍDĚ

Na naší škole je přípravná třída otevřena od 1.9.2001. Do přípravné třídy jsou přijímány děti po odkladu školní docházky. Kapacita třídy je 15 žáků. Hlavním cílem přípravné třídy je systematické vytváření předpokladů pro bezproblémové zahájení základního vzdělávání. Překonat problémy školní nezralosti dětí, rozvíjet především komunikativní, sociální a sebeobslužné dovednosti.

Obsah vzdělávání vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je rozpracován ve školním programu JAKUB (viz dokumenty školy). Jednotlivé činnosti jsou rozděleny do týdenních výukových okruhů. Režim je zpočátku podobný režimu v mateřské škole, ale v průběhu školního roku postupně přechází ve volnější režim ZŠ. V denním režimu se střídají organizované skupinové a individuální činnosti.

Velký zřetel je brán na individualitu osobnosti každého dítěte a odhalení jeho kladných povahových stránek, nadání či talentu. Výhodou je nižší počet žáků ve třídě, který pedagogovi umožňuje se individuálně věnovat dětem a plně tak naplňovat jejich vzdělávací potřeby. Třída je esteticky i funkčně vybavena kvalitními didaktickými a učebními pomůckami, stavebnicemi i hračkami. Děti mohou využívat všechny prostory školy - knihovnu, tělocvičnu, učebnu hudební výchovy, počítačovou učebnu, hřiště, kuchyňku, družiny a jídelnu. Je navázána spolupráce a úzký vztah s rodinou. Cílem je získat důvěru zákonných zástupců, najít efektivní metody spolupráce a společnými silami úspěšně zvládnout předškolní přípravu. Společně se svými dětmi mají možnost se zapojit do školních a mimoškolních aktivit.

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.