Kotva
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

Odkazy

 

 

 

 

 

Mapa webu

Zápis dětí do 1. tříd

Vloženo: 24.2.2021 | Autor: Marschner | Zobrazeno: 1203x | Zatím neupraveno
Zápis do 1. tříd v Ústí nad Labem 12. 4. 2021 - 13. 4. 2021 v době od 13:00 - 17:00 hod.

Zápis do 1. tříd v Ústí nad Labem

  1. 12.4. 2021 - 13. 4. 2021 v době od 13:00 - 17:00 hod.

(zejména pro osobní podání žádosti)

 

Základní kritérium pro přijímání žáků do 1. ročníku:
1. spádová oblast školy
2. kapacita 1. tříd je 80 žáků

 

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Nejlepší vhodnou variantou je podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

 

Způsob podání žádosti o přijetí

 

Podepsané žádosti o přijetí k zápisu do 1. třídy vyplněné v elektronickém systému https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/ (aktualizovaný systém bude zpřístupněn od 1. 3. 2021)

je možné doručit do školy pouze tímto způsobem:

  • Elektronicky (datová schránka nebo e-mail s elektronickým podpisem)
  • Poštou (podací razítko nejpozději 13. 4. 2021)
  • Osobně (na předem určeném místě v budově školy)

 

1) Elektronické podání žádosti o přijetí  

Podepsanou žádost (oběma rodiči) je možné oskenovat do formátu PDF a poslat do školy datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

- doporučujeme rodičům, aby si ověřili, že škola obdržela žádost

 

2) Poštou

Originál podepsanou žádost lze zaslat také poštou v době od 1. 4. 2021 - 13. 4. 2021.

- doporučujeme rodičům, aby si ověřili, že škola obdržela žádost

 

 3) Osobní podání žádosti ve dnech 12. 4. 2021 - 13. 4. 2021 v době od 13-17 hod.

V případě, že rodič nemá možnost elektronického vyplnění a tisku žádosti, lze při minimalizaci přímého kontaktu osob žádost výjimečně vyplnit přímo ve škole na předem určeném místě.

 

Pokud bude podání žádosti učiněno jinou formou, např. e-mailem bez elektronického podpisu, je nutné, aby do 5 dnů žádost zákonný zástupce stvrdil originál podpisem (příp. jinou výše uvedenou formou).

Doklady dodané k žádosti k ověření totožnosti dítěte (rodný list) a prokázání vztahu k nezletilému dítěti (občanský průkaz) nebudou školou uchovávány, po ověření údajů budou skartovány v souladu se zákonem o ochraně osobních dat v platném znění.

 

V případě nejasností volejte na vedení školy.

 

Výše uvedená sdělení mohou být dodatečně upravna vzhledem k aktuálním krizovým opatřením vlády ČR v době zápisu. Proto je nutné sledovat aktuální zveřejňované informace k zápisu, včetně konkrétních organizačních pokynů naší školy.

 

 

Mgr. Jindra Šteflová, ředitelka školy