Kotva
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

Odkazy

 

 

 

 

 

Mapa webu

Recyklohraní

Co je Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět!

Projekt Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět! vznikl v roce 2012 spojením dvou do té doby samostatných kampaní, a sice Recyklohraní (po patronátem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) a Ukliďme si svět! (pod patronátem firmy ELEKTROWIN a. s.), jež měly obě společný cíl: posílit a podpořit environmentální výchovu v českém školství.
Spojením vznikl silný projekt, do něhož se může zapojit každá mateřská, základní či střední škola v Česku bezplatně. Financování totiž zajišťují společnosti, které se zabývají recyklací baterií, vysloužilých elektrospotřebičů a zařízení: ASEKOL a. s., ECOBAT s. r. o. a ELEKTROWIN a. s.


Projektový tým každý školní rok vypisuje zpravidla čtyři soutěžní úkoly s environmentální tematikou, které formou praktických námětů, kreativních úloh, kvízů či malých projektů seznamují děti se zadaným tématem. Doplňkovými aktivitami jsou např. soutěž Ministerstva průmyslu a obchodu Přeměna odpadů na zdroje či školní sběrná místa (pro baterie a elektrozařízení, tzv. červené popelnice), které jsou zdarma vyváženy.

 

Všechny informace o projektu najdete na oficiálním webu.

 

Naše škola je součástí projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět! od školního roku 2009/2010.


Ve školním roce 2019/2020 byly vypsány tři úkoly (s ohledem na okolnosti) a proběhl jeden sběr vysloužilého elektra a baterií v podzimním termínu. Všechny splněné výzvy projektu přinášíme v jednotlivých článcích.