Kotva
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

Odkazy

 

 

 

 

Mapa webu

Recyklohraní

Co je Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět? Školní Recyklační program Recyklohraní vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách v České republice. Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Nad projektem převzalo záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci. ASEKOL, a.s. – zpětný odběr elektrozařízení ECOBAT s.r.o. – zpětný odběr baterií ELEKTROWIN a.s. – zpětný odběr elektrozařízení V roce 2012 došlo ke spojení dvou projektů s obdobnou náplní – Recyklohraní a Ukliďme si svět! (dále jen „Recyklohraní“) organizovaný společností Elektrowin a.s. Princip obou projektů zůstal zachován. Projekt je určen všem MŠ, ZŠ i SŠ v České republice a účast v něm je zcela bezplatná. Zdarma je i dodání sběrných nádoby na použité baterie a vysloužilé drobné elektrozařízení a také následný odvoz po jejich naplnění. Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů a sběr získávají školy body, které si pak mohou v našem speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny, charakteru výtvarných či sportovních potřeb, her, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo. Naše škola je do Recyklohraní zapojen od roku 2010.


Během školního roku 2016/17 žáci nasbírali  656 kg baterií, a 540kg elektrozařízení a za úkoly získali 2250 bodů. 
Třída 6.A zorganizovala Podzimní a Jarní sběr baterií.

- Žáci splnili opět všechny úkoly do recyklohraní:

1. úkol -  Pátrejte s baterkou aneb lovíme baterie. (4.10. – 31.10.2016) –   Patera, Nitschová,Vyšínová, Turjančíková,  Střížková

2. úkol – Staň se tiskařem aneb dostaň písmo na papír  (1.12. 2016 – 31.1.  2017) – Patera, Střížková, Gábelová

3. úkol – Zatočte s vodou a věrem (7.3. – 15.4.2017) – Patera, Gábelová, Střížková

4. úkol – Tajemství červené krabičky  - (10.5. – 11.6. 2017) Střížková, Vyšínová