Kotva
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

Doučování žáků škol

Odkazy

 

 

 

 

 

 

Bezplatná příprava cizinců

Mapa webu

Školní družina

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace

TELEFON DO ŠKOLNÍ DRUŽINY: 723 152 489

 

E-mail:  druzina@zsanceske-ul.cz

 

 

Personální zajištění:

vedoucí vychovatelka ŠD

Eva Borovičková

Tel. 775982738 (osobní)


vychovatelky ŠD
Ilona Uhlířová
Hana Bechyňová
Alena Hodná
Dana Šmejkalová

Počet oddělení ŠD 5

Bude upřesněno od 7.9. 2022 podle počtu účastníků.

Oddělení

Vychovatelka

          Třídy

  Pavilon

I.

Uhlířová Ilona

 0. A + 1. B

    T

II.

Borovičková Eva

 1. A + 1. C

    T

III.

Hodná Alena

 1. A + 2. C

    T

IV.

Bechyňová Hana

  2. A +2. B

    T

V.

Šmejkalová Dana

  3. A,B,C,D

    B

 


Provoz ŠD:

Ranní ŠD 6:00 - 7:40 hod. (příchod dětí nejpozději do 7:20)
Odpolední ŠD 11:35 - 15:00 hod.
Konečná ŠD 15:00 - 17:00 hod.
   

                   

Odchody ze ŠD
13:30 - 13:50 hod. 


15:00 - 17:00 hod.Vyzvedávání účastníků zájmového vzdělávání v době od 13.30 – 13.50 hod.

 

               

Oddělení

   Vychovatelka

           

 Pavilon

 I.

Uhlířová Ilona

 

ZVONEK UHLÍŘOVÁ

    T

 II.

Borovičková Eva

 

ZVONEK BOROVIČKOVÁ

           

    T

 III.

Hodná Alena

 

ZVONEK HODNÁ

 

    T

 IV.

Bechyňová Hana

 

ZVONEK BECHYŇOVÁ

 

    T

 V.

Šmejkalová Dana

 

ZVONEK RANNÍ, KONEČNÁ ŠD

 

    B

15.00 – 17. 00 hod.                 ZVONEK        KONEČNÁ, RANNÍ ŠD


Úplata na provoz ŠD činí od 1.9.2015 140 Kč za měsíc.

Ustanovení o úplatách ve školní družině se řídí směrnicí k výši úplaty za zájmové vzdělávání
ve školní družině a je poskytováno zpravidla za úplatu.
Doba placení úplaty:

Úplata bude vybírána zálohově v zařízení, kde je účastník zapsaný.
Úplata bude vybírána na celé pololetí školního roku, a to vždy do 30. 9. na první pololetí
a do 31. 1. na druhé pololetí příslušného školního roku.
Při pozdějším nástupu bude úplata hrazena od měsíce nástupu do konce pololetí
školního roku v alikvotní výši.

 Stanovená úplata je vybírána od plátců (zákonných zástupců) bezhotovostně
bankovním převodem na účet školy 0882285369/0800, po domluvě v hotovosti.
 Plátci do poznámky pro příjemce uvedou: celé jméno, příjmení účastníka zájmového
vzdělávání, třídu.

 

Výše úplaty za zájmové vzdělávání (dále jen "úplata" je stanovena v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zákonem č 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.


Telefonické spojení pro rodiče: 723 152 489

Zápisní lístek (Velikost: 30.99 kB)
Zmocnění nezletilé osoby (Velikost: 13.26 kB)

Informace ŠD (Velikost: 33.5 kB)

Mimořádné uvolnění (Velikost: 13.7 kB)

Změna odchodu (Velikost: 16.69 kB)

Režim dne (Velikost: 41 kB)
Odhláška (Velikost: 39 kB)

Vnitřní řád školní družiny (Velikost: 243.25 kB)

Uvolnění na zájmový kroužek (Velikost: 13.21 kB)

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.