Kotva
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

Doučování žáků škol

Odkazy

 

 

 

 

 

 

Bezplatná příprava cizinců

Mapa webu

Podpora vzdělávání cizinců ve školách


Rozvojový program je určen na podporu dětí a žáků - cizinců v povinném předškolním a základním vzdělávání uvedených v § 20 školského zákona. Jeho cílem je přispět právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol, základních škol a víceletých gymnázií (v odpovídajících ročnících) zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „právnická osoba“) na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním výuky českého jazyka přizpůsobené potřebám dětí a žáků – cizinců k usnadnění jejich integrace do naší společnosti a vzdělávacího systému České republiky.

Modul B)
Zajištění podmínek vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí, žáků - cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců

V rámci tohoto modulu se poskytují finanční prostředky státního rozpočtu na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů vzniklých právnickým osobám, které se nacházejí v blízkosti zařízení pro zajištění cizinců, v souvislosti s poskytováním:
a) povinného předškolního a základního vzdělávání nezletilým azylantům, osobám používajících doplňkové ochrany, žadatelům o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a dětem, žákům - cizincům umístěných v zařízení pro zajištění cizinců podle § 130 zákona č. 326/199 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.