Základní škola Ústí nad Labem

Anežky České 702/17, příspěvková organizace

Škola s rozšířenou výukou jazyků

 

Do seznamu škol s rozšířenou výukou jazyků MŠMT ČR jsme zařazeni
od 18.6.1995. Vyučujeme angličtinu němčinu a ruštinu. V souladu s tímto zaměřením výuky je zvolen motivační název školního vzdělávacího programu JAKUB - "J" (jazyky) "A" (a) "K" (komunikace) "U" (usnadňují) "B" (budoucnost).

Současná kapacita školy je 720 žáků. Kapacita školní družiny 150 žáků. Školní budova je v provozu od r. 1984. Tvoří ji pět propojených pavilónů. Celý objekt je začleněn do příjemného přírodního areálu. Jeho součástí je i rozhlehlá zahrada a moderní víceúčelové hřiště s umělým povrchem.


Pobočka Základní umělecké školy - Výtvarné studio, s.r.o.

Sportovní základna - SHOTOKAN KLUB RAJCHERT

 


 

Partnerství - dlouhodobá spolupráce:

MŠ Motýlek - Keplerova 26

MŠ Pomněnka - Přemyslovců 14

MŠ Vojanova 34

Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická -  Čelakovského 5

Poradna pro integraci - Velká Hradební 33

Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Ústí nad Labem

Občanské sdružení SPIRÁLA Ústí nad Labem

ČSOB - pobočka Ústí nad Labem

 

Budoucí žáci 1. tříd

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku.
Banner

Soutěžní odpoledne pro děti

31. 5. 2017 připravuje školní družina soutěžní odpoledne pro děti.
Banner
Bližší informace získáte po kliknutí na ikonu.

Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem

Banner

Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem
Banner

Škola udržitelného rozvoje

Banner

Třídíme odpad

Banner